Documents

Documentació inscripciones 2019-20 :


Fitxa Jugador/a CB Banyoles:

Informació dades del jugador/a i contacte pares, informació per el club.


Reglament Intern CB Banyoles:

 Acceptació de la normativa del club.


 SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA:
Document federació per federar als jugadors als equips del CBBanyoles


Certificat Mèdic Esportiu (CME), nascuts l'any 2003 i anteriors (Temporada 2019-20).pdf
Aquest certificat obligatori acredita l'aptitud mèdica esportiva del jugador/a durant la seva validesa (una sola temporada) i haurà d'estar degudament omplert, signat i segellat per el Metge col·legiat que realitzi la revisió médica.

Certificat Mèdic Esportiu (CME), nascuts l'any 2004 i posteriors (Temporada 2019-20):

Aquest certificat obligatori acredita l'aptitud mèdica esportiva del jugador/a durant la seva validesa (una o dues temporades) i haurà d'estar degudament omplert, signat i segellat per el Metge col·legiat que realitzi la revisió médica.

Carta de baixa:
Aquest document acredita davant del club, per el qual el jugador pugui subscriure llicència federativa la propera temporada (A partir del 30 de juny), que resta alliberat de qualsevol responsabilitat amb el seu anterior club. Cal guardar-lo per a possibles reclamacions del club d'origen.
(per jugadors nous que juguin la temporada 2019-20 al CBBanyoles i jugador que marxen del CBBanyoles)


+ Equipacions TC
Dates de Comandes 2019-20
Compra Online

Equipació obligatoria per jugar partits:

-Samarreta d'escalfament

-Samarreta de joc

-Pantaló de joc

Personalizada amb Nom i Número del Jugador.(abans de triar número parlar amb la resta de l'equip per evitar coincidencia)