Formulari inscripció Campus 2021

Aquí sota trobareu el formulari el qual us permetrà formalitzar la plaça al campus. Llavors s'haurà de realitzar el pagament amb transferència bancària. El termini per realitzar el pagament s’acaba el dia 13 de juny.
 
Qualsevol persona que no hagi efectuat el pagament dins la data establerta perdrà la plaça reservada.

La transferència l'hauràn d'efectuar al següent número de compte i amb el següent concepte:

Banc Sabadell - ES73 0081 0097 2000 0123 0134

CAMPUSJÚLIA + NOM JUGADOR/A