Formulari inscripció Campus Júlia Soler 2023

Aquí sota trobareu el formulari el qual us permetrà formalitzar la plaça al Campus d'estiu Júlia Soler. Llavors s'haurà de realitzar el pagament amb transferència bancària. Teniu temps fins el 19 de juny per realitzar el pagament.
 
Qualsevol persona que no hagi efectuat el pagament dins la data establerta perdrà la plaça reservada.

La transferència l'hauràn d'efectuar al següent número de compte i amb el següent concepte:

Banc Sabadell - ES73 0081 0097 2000 0123 0134

CAMPUS JÚLIA SOLER + NOM JUGADOR/A 

Torns*
Ets jugador/a del CBBanyoles?*