Formulari inscripció Stage

Aquí sota trobareu el formulari el qual us permetrà formalitzar la plaça a l'Stage d'El Collell. Llavors s'haurà de realitzar el pagament amb transferència bancària. El termini per realitzar el pagament s’acaba el dia 22 d'Agost.
 
Qualsevol persona que no hagi efectuat el pagament dins la data establerta perdrà la plaça reservada.

La transferència l'hauràn d'efectuar al següent número de compte i amb el següent concepte:

Banc Sabadell - ES73 0081 0097 2000 0123 0134

ELCOLLELL + NOM JUGADOR/A